Gminna Biblioteka Publiczna istnieje w Kozach od 1946 r. 3 maja 1946 r. pani Janina Duźniak (z domu Hołuj – siostra ś.p. Agnieszki Dobrakowskiej) wpisała do inwentarza biblioteki publicznej w Kozach pierwszą książkę: Wyspiański Stan. – Dramaty tom I. Biblioteka mieściła się wówczas w jej rodzinnym domu przy ul. Dworcowej. W okresie 1947-1954 bibliotekę publiczną prowadził Zbigniew Majcherowicz, syn kierownika Szkoły Powszechnej w Kozach. Wtedy istniał także punkt biblioteczny w Kozach-Zagroda. Księgozbiór Biblioteki składał się z książek darowanych przez mieszkańców Kóz, jak również z książek dopożyczanych w Gromadzkiej Bibliotece w Komorowicach, a następnie w Powiatowej Bibliotece w Bielsku-Białej, którym to kolejno podlegała nasza Biblioteka w okresie, kiedy Kozy należały do Gminy Zbiorczej Biała Wieś.

1 stycznia 1954 r. rozpoczęła pracę w Bibliotece pani Janina Włodyga (z domu Handzlik). Księgozbiór liczył wówczas 427 woluminów i mieścił się w dwóch szafach. Od 1955 r. Biblioteka w Kozach nosi nazwę Gromadzka Biblioteka Publiczna i zajmuje kolejno pomieszczenia w Domu Ludowym: na piętrze – jednoizbowe do 1969 r., na parterze po lewej stronie – dwuizbowe, a kilka lat później obszerne po prawej stronie, gdzie można było urządzić także czytelnię. W latach 1960-1968 działał punkt biblioteczny w Małych Kozach prowadzony przez Władysława Olka.

3 marca 1968 r. pracę w Bibliotece rozpoczyna druga bibliotekarka – Hildegarda Owczarz. Poza udostępnianiem książek w Bibliotece odbywają się spotkania autorskie, odczyty, wieczory poezji. Zmiany administracyjne z 1973 r. pociągnęły za sobą przemianowanie nazwy Biblioteki na: Gminna Biblioteka Publiczna. Szczególny rozkwit tej placówki nastąpił w ostatnim dwudziestoleciu, a zwłaszcza po przeniesieniu jej do budynku przy ul. Bielskiej 17, który dzięki staraniom pani Janiny Włodygowej i ówczesnej władzy lokalnej został w latach 80. wyremontowany i zaadaptowany na pomieszczenia biblioteczne. Siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej przy ul. Bielskiej 17 zajmuje powierzchnię 110 m2, a od listopada 1992 r. w strukturze organizacyjnej Biblioteki znajduje się również Izba Historyczna im. Adolfa Zubera, która zajmuje identyczną powierzchnię na poddaszu budynku i spełnia rolę lokalnego muzeum.

Od marca 2014 r. biblioteka znajduje się w odrestaurowanym Pałacu Czeczów. Zajmuje pomieszczenia na parterze i piętrze o powierzchni 451,09 m kw. Posiada jedną filię przy ul. Przeczniej 64.

Zbiory są całkowicie skomputeryzowane,  biblioteka ma własną stronę internetową i profil w portalu facebook, prowadzi szeroką działalność pozaczytelniczą, aplikuje o środki zewnętrzne, współpracuje z wieloma środowiskami. Od 2014 roku jest wydawcą miesięcznika samorządowego „Koziańskie Wiadomości”.