W latach 60. XX w. z inicjatywy społecznika Adolfa Zubera powstało tu Koło Historyczne, którego członkowie szperali w lamusach, na strychach i w piwnicach. Odnajdywali od lat nieużywane sprzęty, narzędzia, maszyny, wszystko to, co mogłoby coś powiedzieć o tym, jak żyli ich dziadowie i pradziadowie.

izba

Z tych eksponatów powstała Izba Historyczna – nasze lokalne muzeum. W skład ekspozycji wchodzą typowe XIX. i XX. sprzęty kuchenne (maśniczki, żarna, wagi, żelazka na dusze, stępki itp.), narzędzia rolnicze (cepy, brony), narzędzia stolarskie, ule słomiane prostokątne i owalny tzw. kószka. Znajdziemy tu pięknie malowaną skrzynię posażną z 1848 r., kobiecy strój (jakle, spódnice, chusty, zapaski).

Poza zbiorami etnograficznymi są także XIX- i XX-wieczne meble z bogatych domów, dokumenty historyczne, rzeźby, obrazy. Część eksponatów mieści się w sali, do której wchodzi się przez XVI-wieczny portal do 1899 roku otwierający wejście do dzwonnicy koziańskiego kościółka, dziś już nieistniejącego.

W Izbie Historycznej mieszczącej się w Pałacu Czeczów, odbywają się lekcje muzealne dla uczniów, spotkania tematyczne mające przybliżyć dzieciom i młodzieży historię rodzinnych stron. Biblioteka posiada też pokaźną fototekę, składającą się ze zdjęć wykonanych przez Adolfa Zubera w latach 60. XX w.