Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna

o przetwarzaniu danych osobowych w przypadku zbierania danych osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Biblioteka Publiczna w Kozach z siedzibą w Kozach, ul. Krakowska 5, kod pocztowy 43-340 Kozy, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 33 817 41 09

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych Panią Małgorzatą Wróbel w Gminnej Bibliotece Publicznej z siedzibą w Kozach ul. Krakowska 5, to: adres korespondencyjny 43-340 Kozy ul. Krakowska 5, adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 33 7817 42 91

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w zakresie realizowanych zadań jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej: RODO, w zw. z przepisami ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach oraz przepisami szczegółowymi.

Dane będą przetwarzane w celu wykonywania przez Administratora zadań ustawowych własnych wynikających z ustaw z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Szczegółowe informacje na temat konkretnej podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych można uzyskać w siedzibie Administratora.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

telefon: 22 860 70 86

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

wrzesien

youtube tlo