Kojzkie perełki zakończone

W miniony piątek (27.05.) w sali koncertowej Pałacu Czeczów odbyło się spotkanie informacyjne na zakończenie mikroprojektu "Kojzkie perełki w malarstwie i rzeźbie pogranicza polsko-słowackiego". Spotkanie z udziałem gości ze Słowacji było podsumowanie wszystkich działań projektowych realizowanych od czerwca 2020 roku. Zaprezentowana została strona internetowa ze spacerem wirtualnym powstałym na podstawie gry terenowej zorganizowanej w czasie mikroprojektu, która ukazuje elementy sztuki występujące w przestrzeni Kóz. Promowany był także folder wydany w ramach mikroprojektu, który ukazuje efekt końcowych prac konserwatorskich przeprowadzonych na dwóch rzeźbach i trzech obrazach ze zbiorów Izby Historycznej. Folder został wydany w całości na papierze pochodzącym z recyklingu. Po spotkaniu w sali koncertowej uczestnicy mieli okazję obejrzeć wystawę obrazów i rzeźb poddanych konserwacji zorganizowaną w Izbie Historycznej.

Spotkanie było częścią zadania „Organizacja gry terenowej wraz ze spacerem wirtualnym i spotkanie informacyjne” w ramach mikroprojektu „Kojzkie perełki w malarstwie i rzeźbie pogranicza polsko-słowackiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Partnerem mikroprojektu jest Stowarzyszenie Obywatelskie POLONUS w Żylinie.

170
171
172
173
174
175
176
177

maj

youtube tlo