Polsko-słowacka dyskusja o rękodziele

W zeszły czwartek (19.05) w bibliotece odbyło się seminarium popularnonaukowe na temat znaczenia rękodzielnictwa w sztuce artystycznej XIX i XX w. W sali koncertowej Pałacu Czeczów głos zabrały: prof. UŚ dr hab. Kinga Czerwińska - etnolog, adiunkt Instytutu Nauk o Kulturze Wydziału Humanistycznego Uniwersytet Śląski w Katowicach, Alicja Skrudlik-Pilch - etnolog, kustosz Muzeum w Kętach oraz Justyna Majerska-Sznajder (Jüśja Fum Biöetuł) - antropolog kulturowy, prezes Stowarzyszenie Wilamowianie. Za racji obecności gości ze Słowacji, referaty były tłumaczone na język słowacki. Spotkanie uświetni występ Zespół Pieśni i Tańca "Kozianie". Po zakończeniu seminarium trwały dyskusje w czasie poczęstunku w czytelni biblioteki.

Seminarium stanowiło część mikroprojektu „Kojzkie perełki w malarstwie i rzeźbie pogranicza polsko-słowackiego” (zadanie: "Rękodzieło elementem dziedzictwa kulturowego") współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Partnerem mikroprojektu jest Stowarzyszenie Obywatelskie POLONUS w Żylinie.

163
164
165
166
167
168
169

maj

youtube tlo