Warsztaty snycerskie dla dorosłych dobiegły końca

W poniedziałek 25.04. odbyły się ostatnie warsztaty snycerskie dla dorosłych, będące częścią realizacji mikroprojektu "Kojzkie perełki w malarstwie i rzeźbie pogranicza polsko-słowackiego". Wykonywane przez ostatnie tygodnie prace w drewnie - motyw roślinny i motyw geometryczny, zyskały ostateczny szlif i kolor. W spotkaniu wzięli udział goście ze Słowacji, którzy podziwiali proces twórczy oraz jego efekt końcowy. Słowacy zwiedzili także Pałac Czeczów wraz z Izbą Historyczną im. A. Zubera.
Mikroprojekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Partnerem mikroprojektu jest Stowarzyszenie Obywatelskie POLONUS w Żylinie.

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

maj

youtube tlo