"Blask kojzkich perełek" - folder

W Bibliotece dostępny jest folder "Blask kojzkich perełek", będący podsumowaniem prac konserwatorskich zrealizowanych w ramach mikroprojektu Kojzkie perełki w malarstwie i rzeźbie pogranicza polsko-słowackiego”. Folder ukazuje efekt końcowych prac konserwatorskich przeprowadzonych na dwóch rzeźbach i trzech obrazach ze zbiorów Izby Historycznej. Folder został wydany w całości na papierze pochodzącym z recyklingu. Folder dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie gbpkozy.pl (link poniżej).

Folder „Blask kojzkich perełek” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Wydany w ramach mikroprojektu „Kojzkie perełki w malarstwie i rzeźbie pogranicza polsko-słowackiego” – zadanie „Konserwacja obrazów i rzeźb oraz włączenie ich do ekspozycji stałej wraz z promocją sztuki artystycznej przełomu XIX i XX wieku”.

 

"Blask Kojzkich perełek"

okladka cała 1 sml

 

 

maj

youtube tlo