Warsztaty snycerskie... w czytelni

W poświąteczny wtorek odbyły się kolejne warsztaty snycerskie dla dorosłych, będące częścią realizacji mikroprojektu "Kojzkie perełki w malarstwie i rzeźbie pogranicza polsko-słowackiego". Tym razem zajęcia odbyły się w czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach. Uczestnicy warsztatów przybliżają swoje dzieła coraz bardziej do finału, który nastąpi w przyszłym tygodniu. Czekamy na efekt końcowy.
Mikroprojekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Partnerem mikroprojektu jest Stowarzyszenie Obywatelskie POLONUS w Żylinie.

097
098
099
100
101
102
103
104

maj

youtube tlo