Ceramikę czas zacząć - grupa II

W czwartek druga grupa dzieci rozpoczęła warsztaty z ceramiki w ramach mikroprojektu "Kojzkie perełki w malarstwie i rzeźbie pogranicza polsko-słowackiego". Podobnie jak w grupie pierwszej, czwartkowe warsztaty minęły pod znakiem tworzenia reliefu z motywem roślinnym.
Warsztaty są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Partnerem mikroprojektu jest Stowarzyszenie Obywatelskie POLONUS w Żylinie.

028
029
030
031
032
033
034
035
036
037

maj

youtube tlo