Ceramikę czas zacząć

W minioną środę pierwsza grupa dzieci rozpoczęła warsztaty z ceramiki w ramach mikroprojektu "Kojzkie perełki w malarstwie i rzeźbie pogranicza polsko-słowackiego". Dzieci wykonywały relief z motywem roślinnym pod czujnym okiem plastyka i rzeźbiarza Tomasza Bednarskiego. Przez najbliższe tygodnie dwie grupy warsztatowe będą zgłębiać tajniki pracy w masie ceramicznej. W ostatnich zajęciach wezmą także udział goście ze Słowacji.
Warsztaty są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Partnerem mikroprojektu jest Stowarzyszenie Obywatelskie POLONUS w Żylinie.

015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026

wrzesien

youtube tlo