Warsztaty ceramiczne dla dzieci w Bibliotece

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach ceramicznych dla dzieci w wieku 7-12 lat.
Zajęcia w dwóch małych grupach po 10 osób, odbywać się będą w środy i czwartki.
1 grupa (środy) w dniach: 30.03., 6.04., 13.04., oraz 20.04. w godzinach od 15.30 do 17.00.
2 grupa (czwartki) w dniach: 31.03., 7.04., 14.04. oraz 21.04. w godzinach od 15.30 do 17.00.
Miejsce: Pałac Czeczów w Kozach.
Zapewniamy wszystkie konieczne narzędzia i materiały.
W trakcie każdego spotkania przewidziany jest poczęstunek.
Zapisy wyłącznie poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy. Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.
Formularz zgłoszeniowy na zajęcia w grupie 1 (środy)
Formularz zgłoszeniowy na zajęcia w grupie 2 (czwartki)
Można zapisać dziecko tylko na jedną z wybranych grup.

Warsztaty odbywają się w ramach projektu „Kojzkie perełki w malarstwie i rzeźbie pogranicza polsko-słowackiego”, realizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kozach.
Partnerem projektu jest: Stowarzyszenie "Polonus" z Żyliny (Občianske Združenie Polonus).

 

ceramika plakat

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Warsztaty snycerskie dla dorosłych

Warsztaty snycerskie dla dorosłych w Bibliotece

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach snycerskich dla dorosłych. Zajęcia w małej grupie (8 osób) odbywać się będą: 28.03. (poniedziałek), 4.04. (poniedziałek), 11.04. (poniedziałek), 19.04. (wtorek) oraz 25.04. (poniedziałek) w godzinach od 16.30 do 18.00.

Zapewniamy wszystkie konieczne narzędzia i materiały.

W trakcie każdego spotkania przewidziany jest poczęstunek.

Zapisy wyłącznie poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy. Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA WARSZTATY SNYCERSKIE

drewno plakat

 

Warsztaty odbywają się w ramach realizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kozach projektu „Kojzkie perełki w malarstwie i rzeźbie pogranicza polsko-słowackiego”.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

"Kojzkie perełki..." - rozpoczęcie konserwacji

W czerwcu br. nasza biblioteka rozpoczęła realizację polsko-słowackiego projektu „Kojzkie perełki w malarstwie i rzeźbie pogranicza polsko-słowackiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V A Polska Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Celem jest nie tylko konserwacja rzeźb i obrazów znajdujących się w Izbie Historycznej, ale i popularyzacja sztuki artystycznej. W ramach projektu odbędą się bowiem warsztaty snycerskie i rzeźbiarskie przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych, podczas których uczestnicy będą mogli rozwinąć swoją kreatywność i artystyczne zainteresowania. Zorganizowane zostanie także seminarium na temat znaczenia rękodzielnictwa w sztuce artystycznej XIX i XX wieku. Zostanie również opracowana gra terenowa dla dzieci. Na jej kanwie powstanie spacer wirtualny po miejscach występowania sztuki artystycznej w przestrzeni publicznej Kóz, który będzie stałym elementem naszej strony internetowej. Wydany zostanie także folder, zawierający zdjęcia i opis historyczny i konserwatorski odrestaurowanych eksponatów.
Mimo licznych trudności wynikających z trwającego stanu pandemii, projekt jest w trakcie realizacji. 30 października nastąpiło podpisanie umowy oraz przekazanie do konserwacji eksponatów ze zbiorów Izby Historycznej im. Adolfa Zubera, przewidzianych do tych prac w ramach mikroprojektu. W drodze zapytania ofertowego został wyłoniony wykonawca prac konserwatorskich. Jest nim pan Jarosław Szpakowicz, artysta-plastyk, konserwator dzieł sztuki. W ramach zadania do konserwacji trafiły następujące eksponaty: obraz „Matka Boska Częstochowska” tzw. „czarna” (poł. XIX wieku), obraz „Matka Boska Częstochowska” tzw. „niebieska” (poł. XIX wieku), obraz „Portret mężczyzny” sygnowany L. Klimkiewicz (przełom XIX i XX wieku), grupa rzeźb „Pasyjka” (poł. XIX wieku) oraz rzeźba „Chrystus ukrzyżowany” (pocz. XIX wieku). W przypadku ostatniej z rzeźb, będącej pierwotnie częścią krzyża przydrożnego z ul. Beskidzkiej w Kozach, wymagane było otrzymanie zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej, którą kilka dni wcześniej otrzymaliśmy. Prace konserwatorskiej potrwają do czerwca przyszłego roku. Po ich zakończeniu ich efekt zostanie zaprezentowany na wystawie, której towarzyszyć będzie okolicznościowy folder.
Informacje o wszystkich działaniach będziemy na bieżąco umieszczać na stronie internetowej biblioteki i Facebook’u.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

IMG 1871
IMG 1878
IMG 1936
IMG 1945
FB razem

 

"Kojzkie perełki" - mikroprojekt

"Kojzkie perełki w malarstwie i rzeźbie pogranicza polsko-słowackiego"

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach rozpoczyna realizację mikroprojektu "Kojzkie perełki w malarstwie i rzeźbie pogranicza polsko-słowackiego" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 (85%) oraz z budżetu państwa. Wartość złożonego przez nas wniosku wynosi 84 189,23 zł, z czego 10% sumy pokryje biblioteka ze środków własnych, a 5% budżet państwa.

W ramach projektu odrestaurowane zostaną trzy obrazy i dwie rzeźby znajdujące się w Izbie Historycznej biblioteki, nieudostępniane zwiedzającym ze względu na znaczny stopień ich zniszczeń. Eksponaty te pochodzą z przełomu XIX i XX wieku i są elementem sztuki artystycznej, w tym rękodzieła.

Pomysł przywrócenia świetności eksponatom posłuży do organizacji warsztatów snycerskich oraz warsztatów ceramicznych, których finalnym efektem będą prace wykonane przez ich uczestników. Ponadto odbiorcy polscy i słowaccy będą mieli okazję podczas seminarium poznać historię rękodzieła rzemieślniczego i poszerzyć wiedzę z zakresu sztuki artystycznej XIX i początków XX wieku. Będziemy też prosić Zespół Pieśni i Tańca „Kozianie” o zaprezentowanie lokalnego folkloru podczas polsko—słowackiego seminarium.

Odrestaurowane eksponaty zostaną utrwalone w folderze wraz ze szczegółowym opisem historycznym i konserwatorskim w języku polskim i słowackim. Wydawnictwo będzie stanowiło też materiał poznawczy dla partnera słowackiego.

W oparciu o zebraną wiedzę nt. rękodzielnictwa i sztuki artystycznej zostanie opracowana gra terenowa, która ma na celu zainteresowanie najmłodszych historią, etnografią, tradycją swoich przodków. Pokaże uczestnikom elementy artystyczne zachowane w przestrzeni publicznej Kóz. Na jej podstawie zostanie przygotowany wirtualny spacer śladami elementów artystycznych w przestrzeni Kóz, który będzie dostępny na stronie internetowej biblioteki.

Celem projektu jest zwiększenie świadomości odbiorcy nt. znaczenia sztuki artystycznej tworzonej przez grupy społeczne w środowisku wiejskim.

Projekt będzie realizowany przy współpracy ze Stowarzyszeniem Obywatelskim Polonus z Żyliny.

 

FB razem

kwmaj2022

youtube tlo