Oferta pracy w bibliotece

Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach ogłasza nabór na stanowisko bibliotekarza.

 

Główne obowiązki:

 • katalogowanie zbiorów w systemie SOWASQL/MARC21
 • realizacja zamówień czytelniczych
 • włączanie zwracanych materiałów na półki
 • prace związane z zapewnieniem właściwych warunków przechowywania księgozbioru
 • przeprowadzanie wewnętrznej kontroli zbiorów
 • nadzór nad sprzętem bibliotecznym

 

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej ewentualnie studium bibliotekarskie lub inne wyższe
 • umiejętność prowadzenia zajęć pozaczytelniczych z młodzieżą i dorosłymi  
 • umiejętność redagowania tekstów
 • dobra znajomość rynku wydawniczego
 • skrupulatność, odpowiedzialność i terminowość w działaniu
 • znajomość zasad bezpiecznego przechowywania i udostępniania zbiorów
 • ogólna znajomość etycznych i prawnych zagadnień współczesnego bibliotekarstwa
 • wysoka kultura osobista i umiejętność pracy w zespole oraz komunikatywność
 • zdolność do postępowania zgodnie z ustalonymi procedurami
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office, urządzeń biurowych, Internetu
 • co najmniej 2-letni staż pracy w bibliotece

 

Wymagania pożądane:

 • znajomość systemu bibliotecznego SOWASQL/MARC21
 • umiejętność komputeryzacji zbiorów bibliotecznych
 • umiejętność wykorzystania serwisów społecznościowych w pracy biblioteki
 • umiejętność posługiwania się źródłami bibliograficznymi

 

Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie CV, listu motywacyjnego oraz scenariusza zajęć pozaczytelniczych do dnia 29 marca 2019 r. na adres:

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach

43-340 Kozy

ul. Krakowska 5

 

Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach, 43-340 Kozy, ul. Krakowska 5. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)”.

 

PLIK DO POBRANIA

wrzesien

youtube tlo