Misja

 

Misja Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach


       Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach współtworzy nową przestrzeń kultury w środowisku. Oprócz udostępniana zróżnicowanego księgozbioru jest otwarta na potrzeby i oczekiwania mieszkańców, pełni rolę edukacyjną, informacyjną, kulturotwórczą, integracyjną, dokumentacyjną, popularyzatorską, wydawniczą. 

       Jest płaszczyzną inicjatyw skierowaną do wszystkich grup wiekowych mającą na celu rozwój i umacnianie nawyków czytelniczych oraz promocję czytelnictwa. Tworzy przyjazną atmosferę i szuka nowatorskich rozwiązań w budowaniu dobrych relacji środowiskowych, a także pomaga mieszkańcom w poszerzaniu wiedzy i zdobywaniu umiejętności interdyscyplinarnych.

       Działająca w jej strukturach Izba Historyczna im. Adolfa Zubera stanowi archiwum pamięci historycznej społeczności lokalnej, które udostępniane i popularyzowane wzmacnia świadomość tożsamości lokalnej mieszkańców.

 

 

wrzesien

youtube tlo