How much is that?

W środę, 18 kwietnia, przedpołudniowa grupa uczestników zajęć "Angielski dla wszystkich" przypomniała sobie słownictwo zawiązane z zakupami oraz podróżą. Przy okazji poznaliśmy nazwy walut w języku angielskim oraz kilka dodatkowych zwrotów i utrwaliliśmy wiedzę o czasach teraźniejszych.

Aleksandra Radlak

kwpazdziernik2018

youtube tlo