Konwersacje i nowy czas

W środę, 14 marca, uczestników zajęć "Angielski dla wszystkich" na poziomie podstawowym czekało miłe zaskoczenie. Poznali oni bowiem czas teraźniejszy ciągły, który okazał się dużo prostszy, niż... czas teraźniejszy prosty. Zachęciło nas to do podjęcia dyskusji o literaturze i filmie, oczywiście w języku angielskim.

Aleksandra Radlak

kwlistopad2018

youtube tlo