Would you like...?

W środę, 28 lutego, przedpołudniowa grupa uczestników zajęć "Angielski dla wszystkich" uczyła się posługiwać zwrotami, związanymi z oferowaniem pomocy oraz wyrażaniem życzeń w codziennych sytuacjach. Na podstawie fikcyjnych postaci uczyliśmy się także opisywać cechy osobowości, poznając nowe przymiotniki oraz ćwicząc zastosowanie czasu teraźniejszego prostego.

Aleksandra Radlak

kwlistopad2018

youtube tlo