New tense? No, thanks.

Grupa uczniów języka angielskiego na poziomie rozszerzonym we wtorek, 28 listopada, stanęła przed nie lada dylematem. Po czasie przeszłym prostym następuje bowiem czas teraźniejszy dokonany, który - choć jest stosunkowo łatwy - często myli się z innymi konstrukcjami gramatycznymi. Grupa postanowiła więc poczekać z nowym materiałem, a tymczasem skupić się na pracy nad wymową oraz na przyswajaniu nowych słów. Dzięki odczytanym na głos dialogom zostało wprowadzone słownictwo, związane z wszelka aktywnością, od uprawiania ogródka aż do uczestnictwa w kursach uniwersytetu trzeciego wieku. Ponadto grupa poznała dodatkowe wyrażenia grzecznościowe, związane z naszymi preferencjami i wyborami.

Aleksandra Radlak

kwlistopad2018

youtube tlo