Czytamy po angielsku

We wtorek, 14 listopada, w ramach zajęć "Angielski dla wszystkich" skupiliśmy się na ćwiczeniu wymowy. Przeczytaliśmy na głos aż dwie czytanki, przy okazji powtarzając czas przeszły prosty. Ponadto, zostały wprowadzone nowe przymiotniki oraz dodatkowe wyrażenia, związane z wyrażaniem opinii.

Aleksandra Radlak

kwlistopad2018

youtube tlo