Nasz pierwszy dialog

W środę, 8 listopada, grupa podstawowa czytała na głos swój pierwszy dialog w języku angielskim. Była to wymiana zwrotów grzecznościowych oraz informacji o upodobaniach i zainteresowaniach. Zostało także wprowadzone słownictwo dotyczące zakupów. Jak się okazało, wymowa słów i zwrotów nie sprawia uczestnikom zajęć większego problemu, a drobne zawiłości gramatyki i składni wywołują zainteresowanie i prowadzą do ciekawych językowych dygresji. Jest to najlepsza oznaka, że czas... poznać nowy czas! Będzie to Present Simple, czyli czas teraźniejszy prosty, którego podstawy zostały już przemycone w treści poprzednich lekcji.

Aleksandra Radlak

kwlistopad2018

youtube tlo