Angielski dla wszystkich

Poznajemy rodzinę

We wtorek, 9 stycznia, w ramach zajęć "Angielski dla wszystkich" grupa rozszerzona rozwijała swoje umiejętności posługiwania się dotychczas poznanymi czasami. W środę zaś, 10 stycznia, uczestnicy kursu na poziomie podstawowym poznali nowe słowa, związane z życiem rodzinnym, i - przy okazji - bohaterów podręcznika, który będzie towarzyszył nam przez kolejne miesiące nauki.

Aleksandra Radlak

Merry Christmas and a Happy New Year

W piątek, 15 grudnia, na zajęciach "Angielski dla wszystkich", przy akompaniamencie kolęd, przypominaliśmy sobie świąteczne słowa i zwroty. Uczestnicy kursu dobrze wiedzą, jak nazwać w języku angielskim choinkę, karpia lub piernik. Pod koniec życzyliśmy sobie "Merry Christmas and a Happy New Year", czyli Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku.

Aleksandra Radlak

Spotkanie z angielskim

W środę, 13 grudnia, odbyły się dodatkowe zajęcia języka angielskiego, zorganizowane z myślą o tych, którzy zakończyli już naukę w ramach kursu „Angielski dla wszystkich”. Kilka byłych uczestniczek bibliotecznych zajęć językowych spotkało się więc ponownie, aby sprawdzić i odświeżyć swoje umiejętności. Zaczęło się od zimowego opowiadania, które zostało przeczytane z podziałem na części. Każda z części doczekała się indywidualnego tłumaczenia oraz omówienia zawartych w niej zagadnień. Następnie Panie przystąpiły do rozmowy o tym, co robiły w ostatnich miesiącach oraz do pełnego podchwytliwych pytań quizu. Wszystko to, oczywiście, w języku angielskim!

Aleksandra Radlak

Present perfect and cake

Czy zawiłości gramatyki angielskiej i świąteczna atmosfera mogą iść w parze? Uczestnicy zajęć "Angielski dla wszystkich" udowodnili, że tak. We wtorek, 12 grudnia, grupa rozszerzona ćwiczyła nowo poznany czas, tzw. Present Perfect, którego nazwę często tłumaczy się jako "teraźniejszy dokonany". Przy okazji zostało wprowadzone nowe słownictwo, związane z zimowymi wyjazdami oraz ze Świętami. W środę, 13 grudnia, grupa na poziomie podstawowym poznawała zaś angielskie menu. Przyniesione przez uczestników zajęć świąteczne przekąski sprawiły, że nikomu nie burczało w brzuchu na dźwięk takich słów, jak "apple pie" (szarlotka) lub "blueberry muffin" (babeczka z jagodami).

Aleksandra Radlak

Kochamy zwierzęta

W środę, 29 listopada, uczestnicy bibliotecznych zajęć językowych wyrazili swoją miłość do zwierząt, niechęć do poniedziałków oraz inne uczucia (oczywiście, po angielsku). Wykonali oni serię ćwiczeń, związanych z budową zdań w czasie teraźniejszym prostym oraz z wykorzystaniem poznanego dotychczas słownictwa, uzupełnionego o nowe wyrażenia.

Aleksandra Radlak

New tense? No, thanks.

Grupa uczniów języka angielskiego na poziomie rozszerzonym we wtorek, 28 listopada, stanęła przed nie lada dylematem. Po czasie przeszłym prostym następuje bowiem czas teraźniejszy dokonany, który - choć jest stosunkowo łatwy - często myli się z innymi konstrukcjami gramatycznymi. Grupa postanowiła więc poczekać z nowym materiałem, a tymczasem skupić się na pracy nad wymową oraz na przyswajaniu nowych słów. Dzięki odczytanym na głos dialogom zostało wprowadzone słownictwo, związane z wszelka aktywnością, od uprawiania ogródka aż do uczestnictwa w kursach uniwersytetu trzeciego wieku. Ponadto grupa poznała dodatkowe wyrażenia grzecznościowe, związane z naszymi preferencjami i wyborami.

Aleksandra Radlak

Let's talk about books!

W piątek, 17 listopada, uczestników zajęć "Angielski dla wszystkich" nie ominęło tradycyjne czytanie tekstu wraz z przyswojeniem nowych słów i wyrażeń. Później jednakże, zgodnie z zeszłotygodniową obietnicą, podjęta została dyskusja o książkach z pakietu "Paczka literacka"... Choć, podobnie jak bohater jednej z pozycji, Andrzej Wajda, "myślimy po polsku i mówimy po polsku", to jednak udało nam się w języku angielskim porozmawiać zarówno o literaturze, jak i o samym Andrzeju Wajdzie i jego filmach, dzięki czemu przećwiczona została umiejętność swobodnej wypowiedzi.

Aleksandra Radlak

Zaczynamy przygodę z gramatyką

Czas teraźniejszy prosty, jak sama nazwa wskazuje, nie jest zbyt skomplikowany. W środę, 15 listopada, przekonali się o tym uczestnicy bibliotecznego kursu językowego na poziomie podstawowym. Budowanie zdań dotyczących ogółu naszego życia nie stanowi już więc problemu. Przy okazji wprowadzone zostały nowe czasowniki oraz inne słowa, które przydają się w prostej rozmowie, zarówno o naszej codziennej rutynie, jak i o uczuciach.

Aleksandra Radlak

Czytamy po angielsku

We wtorek, 14 listopada, w ramach zajęć "Angielski dla wszystkich" skupiliśmy się na ćwiczeniu wymowy. Przeczytaliśmy na głos aż dwie czytanki, przy okazji powtarzając czas przeszły prosty. Ponadto, zostały wprowadzone nowe przymiotniki oraz dodatkowe wyrażenia, związane z wyrażaniem opinii.

Aleksandra Radlak

Nasz pierwszy dialog

W środę, 8 listopada, grupa podstawowa czytała na głos swój pierwszy dialog w języku angielskim. Była to wymiana zwrotów grzecznościowych oraz informacji o upodobaniach i zainteresowaniach. Zostało także wprowadzone słownictwo dotyczące zakupów. Jak się okazało, wymowa słów i zwrotów nie sprawia uczestnikom zajęć większego problemu, a drobne zawiłości gramatyki i składni wywołują zainteresowanie i prowadzą do ciekawych językowych dygresji. Jest to najlepsza oznaka, że czas... poznać nowy czas! Będzie to Present Simple, czyli czas teraźniejszy prosty, którego podstawy zostały już przemycone w treści poprzednich lekcji.

Aleksandra Radlak

Dialogi, czasy i przymiotniki

W piątek, 3 listopada, odbyły się aż dwie lekcje z serii „Angielski dla wszystkich”. Grupa podstawowa, którą ominęły środowe zajęcia ze względu na Dzień Wszystkich Świętych, nie chciała stracić kontaktu z językiem obcym nawet na tydzień, najambitniejsi pojawili się więc, aby powtórzyć materiał, sprawdzić zadanie domowe i nauczyć się czegoś nowego. Przerobiony został dialog pomiędzy dwojgiem Brytyjczyków, dotyczący zawiązywania nowych znajomości i rozmowy o upodobaniach. Grupa na poziomie rozszerzonym zajęła się zaś dalszą pracą nad gramatyką oraz jej praktycznymi zastosowaniami. Uczestnicy zajęć rozwiązywali zadania i tłumaczyli zdania z użyciem kilku angielskich czasów oraz przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym. Było ciężko ale, jak mawiają na Wyspach, it was worth it, czyli było warto!

Aleksandra Radlak

Where is the pen?

W środę, 25 października, zajęcia "Angielski dla wszystkich" rozpoczęliśmy od powtórki materiału, uzupełnionej nowymi słowami i wyrażeniami. Przy okazji przedstawione zostały przedrostki oraz spójniki, które przydają się w tworzeniu zdań. Następnie, korzystając z dotychczas przerobionego materiału oraz nowej wiedzy, uczyliśmy się określać położenie przedmiotów. Okoliczniki miejsca łatwiej było przyswoić dzięki zabawnym obrazkom.

Aleksandra Radlak

Męczymy zaimki

Podstawowa grupa uczestników kursu "Angielski dla wszystkich" sprawnie buduje już zdania z użyciem odmienionego czasownika "być", zna podstawowe zwroty grzecznościowe oraz kolory i liczby. W środę, 18 października, kontynuowana była nauka zaimków pytających. Panie i Panowie bardzo dobrze radzili sobie z zadawaniem coraz bardziej złożonych pytań, zaczynających się od takich słów jak "gdzie", "jak", "kto" lub "dlaczego". Wbrew pozorom nie jest to łatwy materiał, wszystkim gratulujemy więc wytrwałości!

Aleksandra Radlak

The lamp is pink

The lamp is pink, czyli lampa jest różowa - takie i podobne zdania tworzyła grupa podstawowa w ramach zajęć "Angielski dla wszystkich" w środę, 11 października. Uczestnicy bibliotecznego kursu wzbogacili więc znajomość języka o kolory oraz nazwy otaczających nas przedmiotów. Ponadto, kontynuowana jest nauka zastosowania odmian osobowych czasownika "to be" ("być") w twierdzeniach, pytaniach i przeczeniach. Wprowadzone zostały także zaimki pytające oraz nowe zwroty grzecznościowe.

Aleksandra Radlak

Praca w parach

W piątek, 6 października, w ramach zajęć "Angielski dla wszystkich" grupa rozszerzona ćwiczyła używanie czasu teraźniejszego przeszłego oraz kontynuowała naukę nowego słownictwa. Seria zadań została wykonana w parach. Dzięki temu każdy mógł porównać swoje umiejętności z umiejętnościami sąsiada i uzupełnić wiedzę. Następnie grupa wspólnie przeanalizowała wykonane ćwiczenia oraz poprawne odpowiedzi. Pod koniec lekcji nadszedł czas na czytanie dialogu oraz pracę nad poprawną wymową problematycznych zwrotów.

Aleksandra Radlak

Ulubione kolory po angielsku

W środę, 4 października, zajęcia z serii "Angielski dla wszystkich" zaczęliśmy od sprawdzenia zadania domowego. Następnie grupa podstawowa kontynuowała naukę budowania zdań z użyciem czasownika "to be" ("być"). Ponadto, zostały wprowadzone dni tygodnia, liczby oraz kolejna porcja nowych słów w języku angielskim.

Aleksandra Radlak 

Are we smart?

"Yes, we are", mogliby na tytułowe pytanie odpowiedzieć uczestnicy przedpołudniowych zajęć z serii "Angielski dla wszystkich". W środę, 29 września, grupa na poziomie podstawowym uczyła się odmiany czasownika "być" w formie twierdzącej, pytającej oraz przeczącej. Przy okazji wprowadzone zostały podstawowe przymiotniki oraz więcej wyrażeń, związanych z zawieraniem znajomości oraz pytaniem o samopoczucie. Pod koniec lekcji każdy otrzymał trzy strony ćwiczeń na zadanie domowe, aby utrwalić świeżo przyswojoną wiedzę.

Aleksandra Radlak

Czas przeszły i dolegliwości

W piątek, 22 września, w ramach zajęć "Angielski dla wszystkich" grupa rozszerzona kontynuowała naukę czasu przeszłego. Dzięki analizie zadania domowego oraz kilku tekstów, przećwiczone zostały znane już struktury gramatyczne, a także wymowa problematycznych wyrazów. Jednocześnie wprowadzono nowe słownictwo, związane z ludzkim ciałem, dolegliwościami oraz wizytą u lekarza.

Aleksandra Radlak

Znów zaczynamy!

W środę, 20 września, kolejna grupa rozpoczęła naukę języka angielskiego w bibliotece. Podstawowe zwroty, jak to zwykle bywa, wydawały się trudne tylko na początku. Dzięki wielokrotnemu powtórzeniu alfabetu, powitań, pozdrowień oraz pytań związanych z pochodzeniem i miejscem zamieszkania, uczestnicy zajęć oswoili się z wymową i nowymi słowami na tyle, że każdy przedstawił się oraz udzielił podstawowych informacji o sobie po angielsku. Pod koniec omówiona została odmiana czasownika "to be", czyli "być".

Aleksandra Radlak

Back to school

Jesienią, jak co roku, dzieci wróciły do szkół, a uczestnicy zajęć "Angielski dla wszystkich" do biblioteki. 19 września, pierwszy raz po wakacjach, odwiedziła nas grupa zaawansowana. Lekcja zaczęła się od powtórki ostatnio przerabianego tekstu, dotyczącego zdrowia, chorób oraz lekarstw. Następnie każdy odczytał na głos kilka zdań, które wspólnie tłumaczyliśmy. Powtórzony został także czas przeszły prosty oraz towarzysząca mu odmiana czasowników.

Aleksandra Radlak

grudzien2017