Rodzinny Turniej Scrabble

Jeśli jesteś fanem gier planszowych, lubisz potyczki słowne oraz rywalizację, to mamy dla Ciebie dobrą wiadomość. Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach zaprasza wszystkich amatorów gier planszowych na Rodzinny Turniej Scrabble, który odbędzie się 22 października o godzinie 17 w Czytelni GBP. Ilość miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Regulamin oraz szczegółowe zasady turnieju znajdują się na stronie biblioteki oraz profilu Facebook. Zapisy w siedzibie GBP w Kozach (Pałac Czeczów ul. Krakowska 5) oraz pod nr telefonu 338174109.

turniej scrabble GBP 2021 kopia

Regulamin Rodzinnego Turnieju Scrabble

Postanowienia ogólne:
1. Organizatorem turnieju jest Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach.
2. Cele konkursu:
-zachęcenie czytelników do aktywnej współpracy z biblioteką,
- rozbudzenie zainteresowań językiem polskim poprzez rozwijanie umiejętności językowych: ortograficznych, gramatycznych, fleksyjnych,
- ćwiczenie pamięci wzrokowej, spostrzegawczości,
-integracja społeczeństwa poprzez dobrą rywalizację
3. Uczestnictwo w turnieju jest dobrowolne. Wzięcie udziału w rozgrywkach oznacza zgodę uczestnika na warunki turnieju określone niniejszym regulaminem.
4. Turniej odbędzie się 22 października 2021 roku o godzinie 17 w czytelni GBP w Kozach.
Zasady uczestnictwa:
1.Turniej adresowany jest do wszystkich osób powyżej 8 roku życia.
2. Aby wziąć udział w turnieju należy zgłosić swój udział : osobiście w GBP lub telefonicznie - pod numerem - 33 817 41 09
3. Limit uczestników turnieju zostaje określony na 20 osób.
4. Zapisy będą przyjmowane od 11 do 18 października.
5. W przypadku wyczerpania liczby miejsc, o możliwości uczestnictwa w turnieju będzie decydowała kolejność zgłoszeń.
Przebieg turnieju i nagrody:
Przy założeniu, że w turnieju uczestniczy 20 osób , przebieg rozgrywek jest następujący:
a) Turniej zostaje rozegrany w 2 rundach.
b) W pierwszej rundzie będą brali udział wszyscy uczestnicy. Uczestnicy zostaną przydzieleni losowo do 5 stolików. Do kolejnego etapu przechodzi 4 zawodników, którzy uzyskali największą liczbę punktów.
c) Zwycięzca rozgrywki jest Zwycięzcą Turnieju i zdobywa tytuł Mistrz Rodzinnego Turnieju Scrabble.
d) Nagrodę otrzyma również osoba , która zajmie 2- gie miejsce w finale zdobywając jednoczenie tytuł Wicemistrza Rodzinnego Turnieju Scrabble.

Ogólne zasady rozgrywki w każdej rundzie przy każdym stoliku będą następujące:
a) Uczestnicy po zajęciu miejsc losują pojedyncze płytki z literami. Licząc w kolejności od
początku alfabetu rozpoczyna uczestnik, który wylosował najniższe miejsce (A to 1, B to 2,
itd.) – blank/pusta tabliczka oznacza
b) Następnie uczestnicy losują po 7 liter i rozpoczynają grę od „pierwszego gracza” zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Gra kończy się, kiedy wszystkie płytki zostały wyjęte z woreczka, a jeden z graczy wykorzystał wszystkie litery ze swojego stojaka. Gra kończy się także wtedy, gdy zostaną wykonane wszystkie możliwe ruchy i wszyscy gracze opuszczą dwie kolejki z rzędu.
Uwaga! Opuszczenie przez wszystkich graczy dwóch kolejek z rzędu kończy grę, niezależnie od tego, jak wiele płytek pozostało jeszcze w woreczku i na stojakach.
Szczegółowe zasady gry określone są na stronie internetowej Polskiej Federacji Scrabble (http://www.pfs.org.pl/regulaminy.php) W grze zastosowanie ma słownik ze strony www.pfs.org.pl. Sędzia Główny ma prawo pozbawić prawa udziału w turnieju osoby, które zachowują się w sposób uciążliwy dla innych uczestników, w szczególności oszukują lub przeszkadzają innym w grze w jakikolwiek sposób. Sędzia może skorzystać ze swoich uprawnień natychmiast po zdarzeniu – może jednak najpierw upomnieć uczestnika Turnieju. Od decyzji Sędziego nie ma odwołania.
W Turnieju przewidziano nagrody rzeczowe dla najlepszych dwóch zawodników.

Postanowienia końcowe
1. Turniej ma charakter rozrywkowy i reklamacje dotyczące jego przebiegu mogą być zgłaszane wyłącznie w jego trakcie.. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.

 

kwwrzesien2022

youtube tlo