Dofinansowanie dla biblioteki

Stowarzyszenie „Region Beskidy” przyznało Gminnej Bibliotece Publicznej w Kozach dofinansowanie na realizację projektu „Kojzkie perełki w malarstwie i rzeźbie pogranicza polsko-słowackiego”. Wartość złożonego przez nas wniosku wynosi 84 189,23 zł, z czego 10% sumy pokryje biblioteka ze środków własnych, a 5% budżet Państwa.

Dofinansowanie w wysokości 85% pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Projekt będzie realizowany przy współpracy ze Stowarzyszeniem Obywatelskim Polonus z Żyliny, w związku z tym Słowacy będą częstymi gości w Kozach.

W ramach projektu odrestaurowane zostaną trzy obrazy i dwie rzeźby znajdujące się w Izbie Historycznej biblioteki, nieudostępniane zwiedzającym ze względu na znaczny stopień ich zniszczeń. Eksponaty te pochodzą z przełomu XIX i XX wieku i są elementem sztuki artystycznej, w tym rękodzieła.

Pomysł przywrócenia świetności eksponatom posłuży do organizacji warsztatów snycerskich oraz warsztatów ceramicznych, których finalnym efektem będą prace wykonane przez ich uczestników. Ponadto odbiorcy polscy i słowaccy będą mieli okazję podczas seminarium poznać historię rękodzieła rzemieślniczego i poszerzyć wiedzę z zakresu sztuki artystycznej XIX i początków XX wieku. Będziemy też prosić Zespół Pieśni i Tańca „Kozianie” o zaprezentowanie lokalnego folkloru podczas polsko—słowackiego seminarium.

Odrestaurowane eksponaty zostaną utrwalone w folderze wraz ze szczegółowym opisem historycznym i konserwatorskim w języku polskim i słowackim. Wydawnictwo będzie stanowiło też materiał poznawczy dla partnera słowackiego.

W oparciu o zebraną wiedzę nt. rękodzielnictwa i sztuki artystycznej zostanie opracowana gra terenowa, która ma na celu zainteresowanie najmłodszych historią, etnografią, tradycją swoich przodków. Pokaże uczestnikom elementy artystyczne zachowane w przestrzeni publicznej Kóz. Na jej podstawie zostanie przygotowany wirtualny spacer śladami elementów artystycznych w przestrzeni Kóz, który będzie dostępny na stronie internetowej biblioteki.

Celem projektu jest zwiększenie świadomości odbiorcy nt. znaczenia sztuki artystycznej tworzonej przez grupy społeczne w środowisku wiejskim.

Nasz projekt został wysoko oceniony przez Komitet ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej i znajduje się na II miejscu w klasyfikacji najlepiej przygotowanych wniosków.

euroregion beskidy logo

kwwrzesien2022

youtube tlo