Łańcuchowa metoda skojarzeń

W czwartek, 12 grudnia, uczniowie klasy 7b Szkoły Podstawowej nr 1 w Kozach na kolejnych zajęciach doskonalących umiejętność uczenia się poznali podstawową technikę pamięciową – łańcuchową metodę skojarzeń – która pozwala zapamiętać w ciągu kilku minut łańcuchy informacji, składające się nawet z pięćdziesięciu haseł. Wykonując przygotowane ćwiczenia uczniowie mogli przekonać się o jej praktycznym zastosowaniu.

Agata Zielińska

agat 12 XII 19 1
agat 12 XII 19 2
agat 12 XII 19 3
agat 12 XII 19 4

kwlistopad2021

youtube tlo