Jak się uczyć?

  • Drukuj

Jak rozwijać i kształtować umiejętności uczenia się, by osiągnąć sukces nie tylko w szkole, ale również w dorosłym życiu. 

W czwartek, 10 października, uczniowie z klasy 6a Szkoły Podstawowej nr 1 rozpoczęli cykl zajęć rozwijających umiejętność uczenia się. Na początku w miniwykładzie połączonym z ćwiczeniami dowiedzieli się o różnych funkcjach półkul mózgowych i usłyszeli, dlaczego mózg lubi, jak obie półkule współpracują ze sobą. Wiedzą już, że m. in.: ruch, sport, prawidłowe odżywianie się dobrze wypływają na sprawność umysłu. Czy ta wiedza pomoże im w nauce? Sami muszą się o tym przekonać.

Agata Zielińska