Czy można dotknąć przestrzeń?

Z takim zagadnieniem mieliśmy do czynienia w trakcie poniedziałkowych (4 lutego) warsztatów plastycznych dla dzieci, kiedy to wykonywaliśmy zimowy pejzaż.

Pierwszym skojarzeniem przy tego typu tematyce jest zazwyczaj technika malarska, my tymczasem spróbowaliśmy spojrzeć na krajobraz okiem rzeźbiarzy, przez pryzmat ukazanej w nim przestrzeni. Dlatego też poszczególne plany w przestrzeni kompozycji zostały ukazane w postaci tekturowych plansz, na których doklejaliśmy dodatkowe elementy. W ten sposób nasz zimowy krajobraz, w którym nie mogło zabraknąć zaśnieżonych gór i pagórków, góralskich chat i okrytych białym puchem drzew, przybrał coś na kształt warstwowej kanapki. I tak oto przestrzeń ukryta w pejzażu stała się namacalna a mali uczestnicy warsztatów mogli jej w ten wyjątkowy sposób doświadczyć.

Tomasz Bednarski


 

kwmaj2020

youtube tlo