Zwiedzając Pałac Czeczów

Dziś po raz pierwszy Pałac Czeczów zwiedzili uczniowie klas pierwszych z Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Kard. K. Wojtyły w Kozach.

Dzieci zapoznały się z ekspozycją Izby Historycznej, zwracając szczególną uwagę na eksponaty dotyczące dawnego życia codziennego mieszkańców Kóz. Zwiedziły też naszą bibliotekę. Dowiedziały się jak zostać jej czytelnikami, gdzie znajdują się książki dla nich. Sprawdziły także swoją wiedzę na temat bajek odpowiadając na różnorakie zagadki. Piękne rysunki przedstawiające naszą bibliotekę zakończyły spotkanie.

Katarzyna Kiszka
Bartłomiej Jurzak


kwmarzec2019

youtube tlo