Mozaikowa maska

I wreszcie możemy podziwiać dokonania grupy młodych adeptów sztuki. Plastyczne spotkanie z 9 stycznia zaowocowało magicznymi maskami karnawałowymi, które dzieciaki prezentują z nieukrywaną dumą. Brawo! 

Tomasz Bednarski

01.09 2

 

kwlistopad2018

youtube tlo