Średniowieczna rola

Praca na roli średniowiecznych chłopów była tematem spotkania (15 grudnia) z uczniami klasy IV ze Szkoły Podstawowej nr 1. Narzędzia rolnicze i gospodarskie znajdujące się w zbiorach Izby Historycznej przydały się do lekcji poglądowej. Atrakcją stały się żarna, na których całej klasie udało się zmielić garstkę ziarna. Po tej małej przygodzie uczniowie stwierdzili, że dawni mieszkańcy wsi mieli ciężkie życie.

Bartłomiej Jurzak

IMG 1017 kopia

Średniowieczne narzędzia

Czy narzędzia gospodarskie używane przez mieszkańców Kóz sto lat temu różniły się od tych powszechnych w średniowieczu? Okazuje się, że nie. Klasa IV ze Szkoły Podstawowej nr 1 w ramach lekcji historii odwiedziła dziś (14 grudnia) Izbę Historyczną, aby wiedzę z lekcji oraz szkolnego podręcznika skonfrontować z muzealnymi eksponatami. Uczniowie zwrócili szczególną wagę na narzędzia rolnicze oraz żarna i stępki używane przy wyrobie mąki i kaszy, używane dawniej w Kozach a które łudząco przypominają te ze średniowiecznych rycin.

Bartłomiej Jurzak

IMG 1016 kopia sml

Młodzi turyści

W przeddzień zakończenia roku szkolnego (22 czerwca) Izbę Historyczną odwiedzili młodzi turyści z klas: 2c z SP nr 2 i 3b z SP nr 1. Szczegółowe zwiedzanie ekspozycji stanowiło przyjemne i pożyteczne wypełnienie ostatnich przed wakacjami dni w szkole. Dla młodych turystów była to pierwsza wizyta w koziańskiej Izbie, choć mamy nadzieję, że nie ostatnia.

Bartłomiej Jurzak

IMG 1133
IMG 1127

Jak wygląda jakla?

W ostatnich dniach roku szkolnego dzieci rozpiera energia, jeszcze silniejsza niż kilka miesięcy temu. Żeby ją dobrze spożytkować dzieci z klasy 3d SP nr 1 zawitały do Izby Historycznej w Pałacu Czeczów. W czasie zwiedzania klasa szczegółowo zapoznała się ze strojem ludowym noszonym dawniej w naszej miejscowości. Uczniowi poznali wszystkie elementy stroju, na czele z jaklą czyli główną częścią stroju kobiecego. Odwiedziny w Izbie Historycznej były dobrą wróżbą sugerującą, że w czasie swoich wakacyjnych wycieczek młodzi turyści będą odwiedzać muzea w różnych częściach świata.

Bartłomiej Jurzak

IMG 1085
IMG 1086
IMG 1091
IMG 1096

SALON PRZESZŁOŚCI - 31 maja 2016 godz. 18:00

Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach zaprasza na spotkanie z cyklu "SALON PRZESZŁOŚCI".
31 maja (wtorek) 2016 godz. 18:00
Sala koncertowa Pałacu Czeczów
Wstęp wolny.


"1890 zamieszki robotnicze w Białej"
Tematem prelekcji będą krwawe wydarzenia, które rozegrały się na ulicach Białej i Lipnika w kwietniu 1890 roku.
Serdecznie zapraszamy.

1890 bis pdf page 001 kopia

Ewangelicy w Kozach

Po raz kolejny Kozy odwiedzili mieszkańcy Hołdunowa, założonego w XVIII wieku przez protestanckich uciekinierów z Kóz. Obecnie jest to dzielnica miasta Lędziny. Uczestnikami wycieczki w sobotnie przedpołudnie (21 maja) byli wierni Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Hołdunowie wraz ze swym duszpasterzem ks. dr. Adamem Maliną. Hołdunowscy ewangelicy przybyli do Kóz w poszukiwaniu śladów swych koziańskich przodków, którzy w 1770 roku w wyniku prześladowań ze strony dworu, uciekli pod eskortą pruskich huzarów na ziemię pszczyńską. Największe zainteresowanie gości wzbudziły zbiory Izby Historycznej, a w szczególności pamiątki po starym drewnianym kościele parafialnym. Tego dnia grupa hołdunowskich ewangelików odwiedziła także Wilamowice oraz kościół i cmentarz ewangelicki w Białej.

Bartłomiej Jurzak

IMG 9878
IMG 9873
IMG 9893
IMG 9894

Koleją przez Kozy

W 1888 roku poprowadzono linię kolejową nr 117 z Bielska do Kalwarii. Pierwotne plany były jednak inne. O perypetiach związanych z planowaniem linii, jej budową i pierwszymi kursami pociągów opowiadali Grzegorz Hałat i Bartłomiej Jurzak. Pierwsze w tym roku spotkanie z cyklu SALON PRZESZŁOŚCI nosiło tytuł „Kozy wysiadać!”. Zawołanie to, to znana podróżnym i mieszkańcom Kóz komenda kierowników pociągów, wypowiadania żartobliwie. Fakty, dane i anegdoty, podawane przez prelegentów, wzbogacone były przez prezentację multimedialną, na którą oprócz archiwalnych zdjęć, rycin i dokumentów złożyły się także historyczne materiały filmowe. Gwoździem programu – dosłownie i w przenośni – było przekazanie dla Izby Historycznej dziewiętnastowiecznego kutego gwoździa, wyjętego ze starego podkładu kolejowego, który to przed laty służył do mocowania szyn w drewnianych tzw. szwelach. Na prelekcję, oprócz miłośników kolei i historii kóz, przybyli także kolejarze, dla których poruszana tematyka niejednokrotnie była znana z doświadczenia. Spotkanie zakończyło się pytaniami publiczności oraz dyskusją nad przyszłością linii kolejowej, biegnącej przez Kozy i postępującym spadkiem liczby podróżnych.

Bartłomiej Jurzak

IMG 8533
IMG 8539
IMG 8541
IMG 8548

KOZY WYSIADAĆ !

Zapraszamy na spotkanie z cyklu SALON PRZESZŁOŚCI.
Tym razem Grzegorz Hałat i Bartłomiej Jurzak opowiedzą historię kolei w Kozach.
KOZY WYSIADAĆ !
Zapraszamy!
6 kwietnia (środa) 2016 r. godz. 18:00
Sala koncertowa Pałacu Czeczów
Wstęp wolny

kolej plakat page 001 SML

Wielkanocne zwyczaje w Kozach

Z zapomnianymi zwyczajami wielkanocnymi praktykowanymi niegdyś w Kozach zapoznali się uczniowie klas I i II Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Kard. K. Wojtyły (14 i 15 marca). Ciekawość dzieci budziły oryginalne maski śmierguśników oraz ich stroje prezentowane na archiwalnych fotografiach. Wciągającym quizem było odczytywanie symboli męki Chrystusa, znajdujących się na zabytkowych krzyżach, znanych uczniom z domów ich babć i prababć. Nie zabrakło też prezentacji zapomnianego zwyczaju krzyżyków wykonywanych z gałązek opalanych w wielkosobotnim ogniu. Dzieci zwiedziły też ekspozycję Izby Historycznej.

Bartłomiej Jurzak

IMG 8213
IMG 8212

Kojzka Wielkanoc

Mimo trwającej jeszcze zimy i ferii, zbliża się małymi kroczkami wiosna. Ważnym punktem tej pory roku są Święta Wielkanocne, z którymi wiąże się cała masa obrzędów i zwyczajów. Wielkanoc obchodzona przed laty w Kozach była tematem warsztatów etnograficznych „Kojzka Wielkanoc” w ramach FERII Z BIBLIOTEKĄ (23 lutego). Trójka śmiałków próbowała zgłębić świat ludowych wierzeń, zachowań i zabaw, które przed laty towarzyszyły Świętom Zmartwychwstania Pańskiego. Dzieci poznały obrzędy śmierguśników, obejrzały barwne maski, które kiedyś wykonywano, wysłuchały opowieści o krzyżykach zamieszczanych na rogach pól, o palmach wielkanocnych i materiałach, z jakich je wykonywano. Zrozumiały też jaki jest związek tych elementów z przebiegiem wydarzeń zawartych w Nowym Testamencie. Na zakończenie uczestnicy warsztatów wykonali własnoręcznie ilustracje przedstawiające postacie śmierguśników.

Bartłomiej Jurzak

a7776 10
b7776 16
c7776 2
d7776 5

kwlistopad2021

youtube tlo