Prasówka

Wystawę czasową w sali Czeczów prezentującą najstarsze przykłady gazet ze zbiorów Izby Historycznej zwiedzieli (16 maja) członkowie kółka historycznego ze Szkoły Podstawowej nr 2. Dzieci miały okazję poznać tytuły prasowe czytane sto lat temu przez ich przodków w Kozach. Ich uwagę zwracał język artykułów sprzed wieku – wiele używanych wtedy słów jest dziś zupełnie nieznanych. Pożółkły papier „Wieńca” czy „Kurjera Polskiego” ma dziś niewiele wspólnego z kolorowymi czasopismami drukowanymi na błyszczącym papierze.

Bartłomiej Jurzak

IMG 0242

Cóż tam panie w polityce?

Pod tym hasłem odbyła się 12 maja szósta już KOJZKA NOC MUZEÓW w Izbie Historycznej im. Adolfa Zubera. Tym razem tematem przewodnim spotkania były gazety, jakie czytali kozianie sto lat temu. NOC MUZEÓW rozpoczęła się spotkaniem z cyklu SALON PRZESZŁOŚCI w sali koncertowej Pałacu Czeczów. Uczestnicy usłyszeli wiele ciekawych informacji o przedwojennej prasie i tytułach gazet, w których ukazywały się również artykuły o Kozach. Interesującym wątkiem były reklamy prasowe sprzed wieku. W sali rodu Czeczów, w gablotach, zaprezentowano najciekawsze przykłady gazet czytanych niegdyś w Kozach, z których najstarsza pochodzi z roku 1879.
Od II poł. XIX wieku mieszkańcy Kóz aktywnie uczestniczyli w życiu społecznym, kulturalnym i politycznym. Powodem pojawienia się takich postaw w dotąd ospałej i biednej podgórskiej wiosce, było powołanie, za sprawą nauczyciela Jana Włodygi i dziedzica Stanisława Kluckiego, Szkoły Ludowej i Czytelni Ludowej. Powstałe później organizacje m.in. Ochotnicza Straż Ogniowa, tylko uzupełniły tę kilkuwiekową pustkę w krajobrazie kulturowym i społecznym wsi Kozy. Upowszechnienie się umiejętności czytania i pisania, rozbudziło u kozian zainteresowanie otaczającym światem a także wywołało chęć informowania o ważnych sprawach z życia wioski.
Wystawie czasopism zorganizowanej w ramach KOJZKIEJ NOCY MUZEÓW towarzyszy folder pt. „W Izbie” w stylu starej gazety z reklamami i archiwalnymi artykułami dotyczącymi Kóz. Wystawę w Izbie Historycznej można zwiedzać do końca czerwca.

Bartłomiej Jurzak

VI K N 1
VI K N 2
VI K N 3
VI K N 4
VI K N 5
VI K N 6

Akcja ŻONKILE 2017

Akcja ŻONKILE


Po raz kolejny Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach przyłączyła się do akcji społeczno-edukacyjnej ŻONKILE, mającej na celu przypomnienie rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. W środę, 19 kwietnia, podczas dwóch spotkań, młodzież LO Baczyńskiego oraz zainteresowani mieszkańcy Kóz mieli okazję obejrzeć film „Nie było żadnej nadziei. Powstanie w getcie warszawskim 1943”, zrealizowany przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, na którego fabułę składają się wspomnienia uczestników powstania, ujęcia archiwalne oraz sekwencje animowane. Projekcję filmów poprzedziła opowieść o koziańskich żydach, którzy od XIX wieku do II wojny światowej stanowili integralną część społeczności wsi Kozy. W czasie spotkania odczytano nazwiska dwudziestu sześciu Żydów, mieszkających przed II wojną światową w Kozach, którzy zginęli w holokauście. Odczytywaniu nazwisk towarzyszyło układanie na stoliku kamieni, które wg żydowskiej tradycji składane są na grobach lub w miejscach śmierci, a mają upamiętnić zmarłych. W trakcie spotkania kilka osób podzieliło się swoimi wspomnieniami rodzinnymi dotyczącymi koziańskich Żydów.

Bartłomiej Jurzak

IMG 0560
IMG 0561
IMG 0566
IMG 0571
IMG 0579
IMG 0582
IMG 0586
IMG 0588
IMG 0589
IMG 0593

Akcja ŻONKILE

W ramach ogólnopolskiej akcji ŻONKILE, przypominającej rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim, Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach zaprasza na projekcję filmu "Nie było żadnej nadziei - powstanie w getcie warszawskim 1943", która poprzedzona będzie prezentacją multimedialną "Żydzi w Kozach".
19 kwietnia (środa) 2017 r. godz. 17:30 - sala koncertowa Pałacu Czeczów. Wstęp wolny. Zapraszamy!

Historia „Sokoła”

Gościem Salonu Przeszłości, 29 marca, był prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Andrzej Nowakowski, który mówił o przypadającym w tym roku jubileuszu 150. lecia Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.
Towarzystwo „Sokół” jest najstarszą organizacją wychowania fizycznego i sportu w Polsce. Powstało w XIX wieku, a jego członkowie popularyzowali sport, gimnastykę, zdrowy styl życia. Dbali o podnoszenie sprawności fizycznej polskiej młodzieży, a także o wyrabianie tężyzny fizycznej i zasad moralnych. Mottem organizacji była sentencja łacińska „W zdrowym ciele, zdrowy duch”, którą wyhaftowano na sztandarze „Sokoła” obok wizerunków Matki Boskiej Częstochowskiej i Tadeusza Kościuszki. Uczestnictwo w tej organizacji było nobilitacją społeczną, należeli do niej rzemieślnicy, urzędnicy, nauczyciele, prawnicy, notariusze, lekarze, ludzie wolnych zawodów.
Towarzystwo działało aktywnie w okresie zaborów, po odzyskaniu niepodległości i w całym okresie międzywojennym XX w. W Kozach powstało w 1910 roku. Po II wojnie światowej zostało zdelegalizowane. Reaktywowano je po 1989 roku.

Krystyna Kusak

IMG 0392
IMG 0393

SALON PRZESZŁOŚCI 29 marca godz. 18:00

Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu "SALON PRZESZŁOŚCI".

"150 lat Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ w Polsce. Tradycja i współczesność"
Prelegent: prof. dr hab. Andrzej Nowakowski

29 marca (środa) 2017 r. godz. 18:00

Sala koncertowa Pałacu Czeczów.
Wstęp Wolny.

 

plak pdf A4 page 001 kopia sml

Śmierguśnicy

W pierwszy dzień wiosny (21 marca) Izbę Historyczną odwiedzili członkowie kółka historycznego ze Szkoły Podstawowej nr 2. Tym razem tematem spotkania był wiosenny zwyczaj chodzenia „po śmierguście”. Uczniowie szkoły podstawowej, urodzeni już w XXI wieku, dla których „śmierguśnicy” są zupełnie obcy, mieli okazję poznać tę tradycję. W zbiorach Izby Historycznej zachowały się autentyczne maski, zakładane niegdyś przez wielkanocnych przebierańców-„śmierguśników”, liczne archiwalne fotografie oraz materiał filmowy.

Bartłomiej Jurzak

sml

Kornicz, Szaszor, Oksza

Właścicielami Kóz na przestrzeni prawie 7 wieków było kilka rodzin szlacheckich. Każda z nich miała swój herb. We wtorek, 7 marca, Pałac Czeczów odwiedzili uczniowie z kółka historycznego ze Szkoły Podstawowej nr 2. W Izbie Historycznej poznali skomplikowane symbole, które znajdowały się na herbach koziańskich rodów szlacheckich. Do bardziej znanych należały: Kornicz rodu Szłopów, Szaszor rodu Gierałtowskich, Oksza rodziny Rejów czy Trąby rodziny Jordanów, którzy pozostawili koziański pałac w obecnym kształcie. Opowieść zakończyliśmy analizą obecnego herbu Gminy Kozy, na którym znajdują się głowy dwóch kóz. Od nich pochodzi nazwa naszej miejscowości.

Bartłomiej Jurzak

IMG 0114

Średniowiecze koziańskich przodków

Życie mieszkańców Kóz przed wiekami było bezpośrednio związane z uprawą roli i hodowlą zwierząt. Typ narzędzi gospodarczych używanych przez chłopów w średniowieczu, niewiele różnił się od tych powszechnych w dziewiętnastowiecznych koziańskich gospodarstwach. Szczegóły pracy na roli były tematem przedświątecznych zajęć w Izbie Historycznej, w których wzięła udział klasa IV ze Szkoły Podstawowej nr 1.

Bartłomiej Jurzak

IMG 1031 sml

(Nie takie) proste jak budowa cepa

Powiedzenie „Proste jak budowa cepa” jest znane również uczniom klasy IV ze Szkoły Podstawowej nr 1. Okazuje się jednak, że jego budowa nie jest taka prosta – wszystko zależy od regionu w jakim dany typ narzędzia występuje. Tematykę dawnych narzędzi rolniczych zgłębiali czwartoklasiści w ramach lekcji historii w Izbie Historycznej. Uczestnicy zajęć mieli okazję szczegółowo poznać również inne, dziś już całkiem zapomniane, przyrządy używane niegdyś do uprawy roli.

Bartłomiej Jurzak

IMG 1028

kwlistopad2021

youtube tlo