Kalwini po raz pierwszy

  • Drukuj

We wczorajszym (25 marca) Salonie Przeszłości historyczna opowieść dotyczyła parafii ewangelicko-reformowanej, która w Kozach istniała 99 lat na przełomie XVI i XVII wieku. Powstanie zboru na terenie Kóz wiąże się z masowym przechodzeniem ówczesnej małopolskiej szlachty na kalwinizm. Właściciele wsi, korzystając z prawa prezenty obsadzali kościoły w swoich wsiach księżmi protestanckimi tzw. ministrami. Skutkowało to automatyczną zmianą wyznania mieszkańców. Dziedzicem Kóz, który dokonał zamiany koziańskiej świątyni z katolickiej na protestancką był Jakub Gierałtowski młodszy, herbu Szaszor. Ze skąpych historycznych materiałów da się dziś wyłuskać pojedyncze fakty z historii parafii protestanckiej, m.in. nazwiska księży (ministrów) którzy przez te lata głosili Słowo Boże koziańskim chłopom. Nazwiska ministrów wskazują głównie na ich germańskie lub czeskie pochodzenie. Kres istnienia zboru w Kozach to okres potopu szwedzkiego i tendencje przechodzenia szlachty na katolicyzm. Rekoncyliacji koziańskiej świątyni, czyli ponownej jej konsekracji dokonał 2 grudnia 1658 r. bp krakowski Michał Oborski.
Spotkanie stanowiło pierwszą część opowieści o koziańskich protestantach, kolejne odbędzie się w maju.

IMG 2126
IMG 2130
IMG 2131
IMG 2132