Kalwini w Kozach

Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza na SALON PRZESZŁOŚCI.
Tematem spotkanie będzie historia istnienia przez 99 lat (1559-1658) zboru ewangelicko-reformowanego w miejscu parafii rzymsko-katolickiej, po raz pierwszy wzmiankowanej w 1325 roku.
Opowieść Bartłomieja Jurzaka będzie próbą przedstawienia dziejów koziańskich protestantów w innym świetle niż to miało miejsce do tej pory w lokalnej literaturze. Oprócz dramatycznych wydarzeń, które rzuciły złe światło na ten okres historii naszej wsi, przedstawione zostaną również pozytywne fakty tego okresu. Zaprezentowani zostaną koziańscy dziedzice, którzy na przełomie XVI i XVII wieku byli gorliwymi wyznawcami kalwinizmu. Przybliżone zostaną także sylwetki księży protestanckich, którzy w tym okresie głosili Słowo Boże kozianom. Spotkanie 25 marca będzie stanowiło część pierwszą opowieści o tym okresie historii Kóz. Część druga stanowić będzie prezentację sylwetki ks. Andrzeja Hermana - pochodzące z Kóz wybitnego duchownego kalwińskiego. Część trzecia zaprezentuje kres istnienia w Kozach zwartej społeczności protestanckiej 1770 roku i założenie nowej osady - Hołdunowa, na Ziemi Pszczyńskiej.
Serdecznie zapraszamy.


kwstyczen2022

youtube tlo