Ekspertyza koziańskich strojów ludowych

W ramach realizowanego zadania "Strój ludowy we wsi Kozy. Przeszłość - pamięć - rzeczywistość" przeprowadzana jest ekspertyza kolekcji strojów ludowych znajdujących się w zbiorach Izby Historycznej im. Adolfa Zubera. Prace te prowadzi dr Tymoteusz Król z Instytutu Slawistyki PAN oraz członek Sekcji stroju ludowego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Na podstawie  ekspertyzy zostanie opracowany album promocyjny przybliżający zagadnienie szerokiemu gronu odbiorców a także strona internetowa.

eksp
mkidn

maj

youtube tlo