"Strój ludowy we wsi Kozy. Przeszłość - pamięć - rzeczywistość"

Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach realizuje zadanie "Strój ludowy we wsi Kozy. Przeszłość - pamięć - rzeczywistość" dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Inspiracją do działań w ramach projektu stała się pokaźna kolekcja elementów damskiego stroju koziańskiego, znajdująca się w zbiorach Izby Historycznej. Kolekcja licząca ponad 130 różnorodnych elementów zostanie poddana ekspertyzie dr. Tymoteusza Króla, specjalisty w dziedzinie strojów ludowych. Na jej podstawie powstanie album promocyjny, strona internetowa oraz materiały edukacyjne dla dzieci. Równocześnie przeprowadzone zostaną badania terenowe z depozytariuszami tradycji, na podstawie których pozyskany zostanie dodatkowy materiał w postaci rodzinnych fotografii, wspomnień oraz ewentualnych elementów dawnego ubioru kozianek. Pozyskane materiały poszerzą dotychczasową wiedzę na ten temat. Wybrane elementy z kolekcji strojów z Izby zostaną poddane niezbędnym naprawom krawieckim. W ramach zadania zakupione zostaną manekiny muzealne, które posłużą do wykonania stałej ekspozycji strojów w Izbie Historycznej. Z szczegółowymi zagadnieniami dotyczącymi dawnego stroju będzie można się zapoznać w formie bezpośredniej w czasie najblższych Dożynek Gminy Kozy na stoisku, które przygotuje Biblioteka oraz w czasie spotkań dla dzieci i dorosłych planowanych na jesień.

Zadanie "Strój ludowy we wsi Kozy. Przeszłość - pamięć - rzeczywistość", dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

mkidn

maj

youtube tlo