"Strój ludowy we wsi Kozy..." - podsumowanie filmowe

 Działania podejmowane w ramach zadania "Strój ludowy we wsi Kozy. Przeszłość - pamięć - rzeczywistość" prezentuje dokumentacja filmowa.

Zadanie "Strój ludowy we wsi Kozy. Przeszłość - pamięć - rzeczywistość" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

maj

youtube tlo