Jak wyglądały Kozy w XVIII wieku?

Tematem kolejnego spotkania z cyklu „Salon przeszłości” była topografia naszej miejscowości, uchwycona na dawnych austriackich mapach wojskowych z XVIII i XIX wieku. Pierwsza mapa Galicji tzw. mapa Miega (od nazwiska kierującego pracami austriackiego oficera sztabowego) z 1780 roku ukazuje Kozy, jako niedużą podgórską wieś, ze skromną siecią osadniczą skupioną wzdłuż potoku Kozówka. Elementami, które w tamtym czasie dominowały w krajobrazie i zabudowie wsi był: dwór, kościół i kilkanaście stawów, których dziś próżno szukać w naszym krajobrazie. Uczestnicy spotkania chętnie wymieniali poglądy na temat zmian, które dokonywały się wokół nas na przestrzeni wieków.

Bartłomiej Jurzak

10V18 1
10V18 2

kwgrudzien2018

youtube tlo